PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TERKINI : Infografik Tatacara Permohonan Surat Kebenaran Hadir Ke Pejabat Ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Jun 8, 2021

Dengan hormatnya merujuk kepada emel PEMAKLUMAN PKP Fasa 2: Pelaksanaan Pengoperasian Sepenuhnya Bekerja Dari Rumah | MCO ANNOUNCEMENT: Full Work From Home Operation daripada Jabatan Canselori bertarikh 14 Jun 2021.

Bersama-sama ini dilampirkan, klik pada pautan : Infografik Tatacara Permohonan Surat Kebenaran Hadir Ke Pejabat Ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk makluman dan rujukan.