PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TERKINI : IKLAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK BAGI KUMPULAN PELAKSANA

September 23, 2020

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) ingin mempelawa kakitangan UPSI bertaraf tetap yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan sebagai Universiti No. 1 Pendidikan di Malaysia. Selaras dengan hasrat ini calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan bagi jawatan berikut:-

1 : IKLAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK BAGI KUMPULAN PELAKSANA