PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TERKINI : Iklan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik

Oktober 22, 2020

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) ingin mempelawa kakitangan UPSI bertaraf tetap yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan sebagai Universiti No. 1 Pendidikan di Malaysia.

Selaras dengan hasrat ini calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan bagi jawatan berikut:-

Bil Kumpulan Perkhidmatan Jawatan Gred Taraf Kekosongan
1.  

Kumpulan Pelaksana

Jururawat U32 Tetap 1
2. Pembantu Makmal C22 Tetap 2

<Klik Untuk Maklumat Lanjut>